Cavendish UniversityPeter Kanyiniji (Mr) 07-17
   Monday
11/20/2017
Tuesday
11/21/2017
Wednesday
11/22/2017
Thursday
11/23/2017
Friday
11/24/2017

11/25/2017

11/26/2017
 
08:00-09:00
 
MBA25-Case Study Analysis 2
Lecture Room 210
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
BBA413-Research Methods
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
BBA327-Quality and Systems Management
Lecture Room 140
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
BBA314-Business Strategy
Peter Kanyiniji (Mr)
Lecture Room 160
MBA14-Quality and Systems Management
Lecture Room 160
Peter Kanyiniji (Mr)
BPS416-Green Logistics and Procurement
Lecture Room 220
Peter Kanyiniji (Mr)
MBA41-Global Corporate Strategy
Peter Kanyiniji (Mr)
Lecture Room 150
BBA322-Operations Management
Peter Kanyiniji (Mr)
Lecture Room 220
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
BBA214-Case Study Analysis
Lecture Room 160
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
BBA214-Case Study Analysis
Lecture Room 160
Peter Kanyiniji (Mr)
MBA14-Quality and Systems Management
Lecture Room 160
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
BBA314-Business Strategy
Peter Kanyiniji (Mr)
Lecture Room 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
BBA314-Business Strategy
Peter Kanyiniji (Mr)
Lecture Room 160
 
 
 
MBA25-Case Study Analysis 2
Lecture Room 210
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
BBA322-Operations Management
Peter Kanyiniji (Mr)
Lecture Room 220
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
BBA413-Research Methods
Peter Kanyiniji (Mr)
MBA41-Global Corporate Strategy
Peter Kanyiniji (Mr)
Lecture Room 150
BBA327-Quality and Systems Management
Lecture Room 140
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
MBA25-Case Study Analysis 2
Lecture Room 210
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
MBA17-Research Methods
Lecture Room 150
Peter Kanyiniji (Mr)
MBA14-Quality and Systems Management
Lecture Room 160
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
MBA17-Research Methods
Lecture Room 150
Peter Kanyiniji (Mr)
BPS416-Green Logistics and Procurement
Lecture Room 220
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.0.3 12:06
Cavendish University