Cavendish University November 2018 Distance Learning Residential Time table

Jackqueline S.Mwewa (Mrs) 11-19
 [^] [>] Monday
11/19/2018
Tuesday
11/20/2018
Wednesday
11/21/2018
Thursday
11/22/2018
Friday
11/23/2018
Saturday
11/24/2018
Sunday
11/25/2018
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
MBA16-Human Resource Management
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
Lecture Room 250
 
 
 
MBA16-Human Resource Management
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
Lecture Room 250
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
BBA313-Organizational Behaviour
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
Lecture Room 270
 
 
 
 
 
 
BBA324-Entrepreneurship
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
Lecture Room 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBA21-Entrepreneurship Development
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
Lecture Room 100
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
BBA414-International Business
Lecture Room 270
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
 
 
 
 
 
 
BBA324-Entrepreneurship
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
Lecture Room 160
 
 
 
 
13:00-14:00
 
BBA323-Human Resource Management
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
Lecture Room 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
BBA323-Human Resource Management
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
Lecture Room 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
BBA414-International Business
Lecture Room 270
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
BBA313-Organizational Behaviour
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
Lecture Room 270
 
 
 
 
 
 
MBA21-Entrepreneurship Development
Jackqueline S.Mwewa (Mrs)
Lecture Room 100
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.5 10/29/2018 09:39
Cavendish University Zambia