Cavendish University November 2018 Distance Learning Residential Time table

Bachelor of Arts in Economics Year_4 Semester_1 11-19
 [^] [>] Monday
11/19/2018
Tuesday
11/20/2018
Wednesday
11/21/2018
Thursday
11/22/2018
Friday
11/23/2018
Saturday
11/24/2018
Sunday
11/25/2018
 
08:00-09:00
 
 
 
 
ECO413-Econometrics for Economists II
Hamamvwa Mwiinga(Mr)
Lecture Room 260
ECO411-Public Sector Economics
Mwelwa Kunda(Ms)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
ECO411-Public Sector Economics
Mwelwa Kunda(Ms)
ECO414-Economics for Development
Beda Mwale (Mr)
Lecture Room 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ECO412-Advanced Macroeconomics
Lecture Room 140
Mwelwa Kunda(Ms)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBA413-Research Methods
Lecture Room 150
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO412-Advanced Macroeconomics
Lecture Room 140
Mwelwa Kunda(Ms)
BBA413-Research Methods
Lecture Room 150
Peter Kanyiniji (Mr)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO413-Econometrics for Economists II
Hamamvwa Mwiinga(Mr)
Lecture Room 260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
ECO414-Economics for Development
Beda Mwale (Mr)
Lecture Room 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.5 10/29/2018 09:38
Cavendish University Zambia