Cavendish University Distance Learning 2018 February Time table

Mathews Lungu (Fr) DL: 2/5/2018...2/11/2018
 [^] [>] Monday
2/5/2018
Tuesday
2/6/2018
Wednesday
2/7/2018
Thursday
2/8/2018
Friday
2/9/2018
Saturday
2/10/2018
Sunday
2/11/2018
 
08:00-09:00
 
 
 
 
MBA13-Management Theory and Practice
Mathews Lungu (Fr)
Lecture Room 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
MBA13-Management Theory and Practice
Mathews Lungu (Fr)
Lecture Room 140
 
 
 
 
 
 
BBA322-Operations Management
Peter Kanyiniji (Mr)
Lecture Room 220
Mathews Lungu (Fr)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
MBA18-Managing Change in Organisations
Mathews Lungu (Fr)
Lecture Room 120
BBA412-Conterporary Developments in Business and Management
Mathews Lungu (Fr)
Lecture Room 270
MBA18-Managing Change in Organisations
Mathews Lungu (Fr)
Lecture Room 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
MBA42-International Business Enviroment
Lecture Room 100
Mathews Lungu (Fr)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBA322-Operations Management
Peter Kanyiniji (Mr)
Lecture Room 220
Mathews Lungu (Fr)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
BBA412-Conterporary Developments in Business and Management
Mathews Lungu (Fr)
Lecture Room 270
 
 
 
MBA42-International Business Enviroment
Lecture Room 100
Mathews Lungu (Fr)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.5 1/26/2018 16:19
Cavendish University Zambia