Cavendish University Distance Learning 2018 February Time table

Elizabeth Munengami DL: 2/5/2018...2/11/2018
 [^] [>] Monday
2/5/2018
Tuesday
2/6/2018
Wednesday
2/7/2018
Thursday
2/8/2018
Friday
2/9/2018
Saturday
2/10/2018
Sunday
2/11/2018
 
08:00-09:00
 
 
 
 
BBF311-Money and Banking
Elizabeth Munengami
Lecture Room 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO211-Microeconomics
Elizabeth Munengami
Lecture Room 250
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ECO211-Microeconomics
Elizabeth Munengami
Lecture Room 250
ECO324-Labour Economics
Lecture Room 210
Elizabeth Munengami
 
 
 
ECO222-Intermediate Microeconomics
Lecture Room 220
Elizabeth Munengami
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO324-Labour Economics
Lecture Room 210
Elizabeth Munengami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBF311-Money and Banking
Elizabeth Munengami
Lecture Room 180
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO222-Intermediate Microeconomics
Lecture Room 220
Elizabeth Munengami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.5 1/26/2018 16:19
Cavendish University Zambia