Cavendish University-Glass Campus

ODL -July 2017: Residential TimetablesKabaso Mulenga(Mr) 1:
   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO323-Econometrics for Economists I
Lecture Room 260
Kabaso Mulenga(Mr)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO323-Econometrics for Economists I
Lecture Room 260
Kabaso Mulenga(Mr)
ECO223-Mathematics for Economists I
Lecture Room 170
Chileshe Mulenga (Mr) Kabaso Mulenga(Mr)
 
 
 
ECO314-Advanced Statistics for Economists
Lecture Room 100
Kabaso Mulenga(Mr)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
ECO223-Mathematics for Economists I
Lecture Room 170
Chileshe Mulenga (Mr) Kabaso Mulenga(Mr)
ECO223-Mathematics for Economists I
Lecture Room 170
Chileshe Mulenga (Mr) Kabaso Mulenga(Mr)
ECO222-Intermediate Microeconomics
Lecture Room 220
Chileshe Mulenga (Mr) Kabaso Mulenga(Mr)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
ECO212-Enviromental Economics
Lecture Room 250
Kabaso Mulenga(Mr)
ECO222-Intermediate Microeconomics
Lecture Room 220
Chileshe Mulenga (Mr) Kabaso Mulenga(Mr)
ECO212-Enviromental Economics
Lecture Room 250
Kabaso Mulenga(Mr)
ECO314-Advanced Statistics for Economists
Lecture Room 100
Kabaso Mulenga(Mr)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO413-Econometrics for Economists II
Lecture Room 260
Kabaso Mulenga(Mr)
ECO413-Econometrics for Economists II
Lecture Room 260
Kabaso Mulenga(Mr)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.0.3 7/7/2017 14:44
Cavendish University