Cavendish University-Glass Campus

ODL -July 2017: Residential TimetablesBachelor of Arts in Economics Year_3 Semester_2 1:
   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO323-Econometrics for Economists I
Lecture Room 260
Kabaso Mulenga(Mr)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO323-Econometrics for Economists I
Lecture Room 260
Kabaso Mulenga(Mr)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ECO321-History of Economic Thought
Lecture Room 230
Beda Mwale (Mr)
ECO324-Labour Economics
Lecture Room 210
Elizabeth Munaneni
ECO325-Industrial Economics
Lecture Room 280
Ackim Bnda (Mr)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ECO325-Industrial Economics
Lecture Room 280
Ackim Bnda (Mr)
 
 
 
ECO324-Labour Economics
Lecture Room 210
Elizabeth Munaneni
 
 
 
ECO321-History of Economic Thought
Lecture Room 230
Beda Mwale (Mr)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO322-Intermediate Macroeconomics
Lecture Room 160
Kiru Sichoongwe (Mr)
ECO322-Intermediate Macroeconomics
Lecture Room 160
Kiru Sichoongwe (Mr)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.0.3 7/7/2017 14:44
Cavendish University